Ceník služeb

PSYCHIATRICKÁ PÉČE
Plně hrazeno zdravotní pojišťovnou

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

na základě individuální zakázky (1 hodinová sezení, počet sezení stanoven dle dohody)
600,- Kč za jedno sezení

PSYCHODIAGNOSTIKA

Kompletní psychologická diagnostika osobnosti
3500,- Kč (2 diagnostická 1-2 hodinová sezení)
2000,- Kč (v případě navazujícího terapeutického programu)

VÝCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ 

Jak zvládat agresi v sociálním kontaktu (3 hodinová sezení)
Jak se nenechat manipulovat (2 hodinová sezení)

RORSCHACH (sejmutí protokolu, vyhodnocení v Exnerově systému, závěrečná konzultace výsledků)

1600,- Kč

SUPERVIZE

Supervize Rorschachovských protokolů pro psychologické poradny
Cena dohodou.