O nás

Jsme stacionární klinika se zaměřením na diagnostiku a léčbu psychických poruch.
Jsme sdružení odborníků z oblasti psychiatrie, psychologie a psychoterapie.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ambulantní psychiatrie, psychologické diagnostiky, psychoterapie a výcviku zvládání konfliktů v mezilidských vztazÍch

Psychoterapeutický program v rámci naší kliniky 4P nabízí
ambulantní léčbu pacientů s emočně nestabilní poruchou osobnosti, 
zejména hraničního typu,
psychoterapeutické poradenství zaměřené na zvládání úzkosti, deprese a těžkých životních situací,
nácvik relaxačních technik,
nácvik řešení konfliktů a agrese v mezilidských vztazích.

4P
Psychiatrie
Psychologie
Poradenství
Písek

4P
For Psychiatry
For Psychology
For Psychotherapy
For Patient